Teki tere biy wakh si gnenti regal youy takh gakham louy bokkale ndax ga man thie mouthie

Mélokâne bi

Teki tere biy wakh si gnenti regal youy takh gakham louy bokkale ndax ga man thie mouthie

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Balloukây yi:

Buroop ndimbalanté ngir wooté ak yé ñi né Ar-Rabwa

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: