Dört kada

Gysgaça beýannama

Şeýh Muhammet ibn Süleýman At-Temimi bu kitapçany, töwhit we şirk barada, şirkiň we müşrikleriň görnüşleri, rugsat berlen we berilmedik şepagat barada, gysgaça we labyzly ýazandyr.

Download
Bu sahypanyň jogapkärine teswir ýaz
Siziň pikiriňiz bize möhümli