ALAYE NIPA ESIN ISLAAM NISOKI

Irori re je wa logun