Itumọ nini Igbagbọ si awọn Malaika

نبذة مختصرة

1- Alaye iru ẹni ti awọn Malaikaa se, ati wipe ojupọnna wo ni o yẹ ki a fi gba wọn gbọ
2- Awọn ẹkọ ti a le kọ nibi gbigba awọn Malaika gbọ

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun