Itumọ nini Igbagbọ si awọn Tira Ọlọhun

نبذة مختصرة

Itumọ gbigba awọn tira Ọlọhun gbọ ati ojupọnna ti o yẹ ki a fi gba wọn gbọ pẹlu awọn ẹkọ ti a le kọ nibi gbigba awọn tira Ọlọhun gbọ.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun