Alaye itumo idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle ni ede yoruba [agbekale ti ohun]

نبذة مختصرة

Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.

المصادر:

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun