Awọn Aisedeede ti o maa nsẹlẹ pupọ lori Irun

نبذة مختصرة

Pataki irun kiki ati wipe ohun ni akọkọ ohun ti Musulumi yoo se isiro rẹ ni ọjọ ajinde.
Diẹ ninu awọn aisedeede naa gẹgẹ bii: aifarabalẹ, wiwo ọtun wosi lori irun ati bẹẹbẹẹ lọ.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun