1- Adiokan Ododo ati Awon Ohun ti o nyoni kuro ninu Islam. 2- Idanileko nipa Islam

Awon onkowe :

Sise ogbifo: Rafiu Adisa Bello

Categories:

Description

Iwe yi so nipa awon ohun ti o je dandan fun Musulumi lati mo ninu esin re papaajulo lori imo adiokan

Irori re je wa logun