1- Adiokan Ododo ati Awon Ohun ti o nyoni kuro ninu Islam. 2- Idanileko nipa Islam

Awon onkowe :

Sise ogbifo: Rafiu Adisa Bello

نبذة مختصرة

Iwe yi so nipa awon ohun ti o je dandan fun Musulumi lati mo ninu esin re papaajulo lori imo adiokan

Download

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun