Asa ati Ẹsin

Asa ati Ẹsin

نبذة مختصرة

Idanilẹkọ ti o n se alaye awọn nkan ti o n ba ẹsin jẹ mọ Musulumi lọwọ ti apa kan ninu awọn eniyan si n pe ni asa.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun