Description

Ibanisoro yi da lori Ile Musulumi ati bi o se ye ki o ri. Olubanisoro so wipe ohun ti o se Pataki julo ki Musulumi mojuto ni ki o sa esa eni ti yoo fi se aya, ki obinrin Musulumi naa si sa esa eni ti yoo fi se oko. Ohun ti o si dara julo ki awon mejeeji wo naa ni esin lehinnaa iwa.

Irori re je wa logun