Description

Olubanisoro so ninu apa keji waasi yi Pataki ki oko maa na owo le iyawo re lori, o si je ki a mo wipe ojuse ti Olohun se ni dandan fun un ni, Olohun si ti se adehun lati maa fi opolopo ropo ti o ba ti n na fun iyawo re. Bakanna ni oniwaasi so awon aleebu ti o wa lodo enikookan ninu oko ati iyawo ti o si gba won ni imoran lati fi won sile.

Irori re je wa logun