Itoju Awon Obi Mejeeji

Oludanileko : Qomorudeen Yunus

Sise atunyewo: Saeed Jumua

نبذة مختصرة

Waasi yi so nipa pataki sise daradara si awon obi mejeeji ati bi Olohun ti se e ni dandan fun omo eniyan, beeni o tun se alaye esan nla ti o wa nibi ki eniyan maa se itoju won ati aburu ti o wa nibi sise aidaa si won.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun