Nini Igbagbọ si Ọjọ Idajọ - 1

Oludanileko : Sharafuddeen Gbadebọ Raji

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

Description

Ninu apa yii ọrọ waye lori awọn ẹri lati inu Alukuraani ti o ntọka si ododo sisẹlẹ ọjọ igbende Alukiyaamọ ati bi o se jẹ dandan ki a ni igbagbọ si ọjọ naa, ti olubanisọrọ si sọ diẹ ninu awọn amin isunmọ ọjọ yii pẹlu awon ẹri ti o gbee nilẹ.

Irori re je wa logun