Iwọ Awọn Alabagbe -1/2

Iwọ Awọn Alabagbe -1/2

Oludanileko : Qomorudeen Yunus

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

نبذة مختصرة

Itumọ alabagbe ati awọn ẹri lori bi o ti se pataki ki Musulumi maa se daadaa si alabagbe lati inu Alukuraani ati sunna.

المصادر:

مؤسسة الهداية الإسلامية بنيجيريا

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun