Kungabe babethandaza Kanjani labaprofethi uAbraham, uMose, uJesu Kanye no Muhammad ( ukuthula kube kubo ) ?

رأيك يهمنا