khatmaa -wardi al qhuraan

تطبيق ختمة - ورد القرآن للأندرويد

ta ablikeeshin tahaak gubal tan arkeenittel geytimah:

تطبيق ختمة - ورد القرآن للآبل

ta ablikeeshin tahaak gubal tan arkeenittel geytimah:

Ux weeloosiyya

" khatmaa -wardi al qhuraan" ablikeeshin ummaan waqdi kunnah yan Qhur’aan kawsaa kee cubbusiyyih amo yabbixeenimil ko catuh, koo kassiisah ta ablikeeshin Qhur’aan zikrih kawsa salat lak kee atu isi dooritinnaan udduural , atu isih elle dooritinnaanih gidel. tama ablikeeshinil kaadu saqdih tafsiir kee mango kawsi/tilaawa tan Qhur’aanak. kalah kaadu tama ablikeeshinih mango ayfaf le: gunnusiyyaay, elle madaarah astoottiiy, kalah mango ayfaf...

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Addaffaknu

qilmi ludditte: