cajji abam niyaate num abam faxximtaama

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

cajji abam yan num cajjih gexak naharah abam kaak faxximtaamat yabta mucaadaray qafar afat tani kinni

Mu tummabul nee yanfaqeh