Cajji taamak bacarhaytoh ayroh taama

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

cajji nusuk kee cajjik bacarhaytoh ayroh taamah warsa qarfah alsak

Mu tummabul nee yanfaqeh