jamaraat boodot qidan xeeti

Ux weeloosiyya

jamaraat boodot qidan xeet kee woo xeet elle qidan innaay , qidaanah yanin uddur kee mangom sinam edde radda tan galti tama jamaraat xeetih qidol

Mu tummabul nee yanfaqeh