qarfa qiidik lakat tan sidiica ayroh muxxo

Ux weeloosiyya

ayyaam attashriiqhi kak iyyan qarafah qiidih ayrok lakat tan sidiica ayro muxxok lem kee teetit cajjil yan maraa kee buxal yan mari aba tamoomat yaaba darsi kinni

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: