cajjik ellecaboh tawaafa

Ux weeloosiyya

cajji aba num cajji taamak gaba kalla haa waqdi aakherih aba tawaafat yabta mucaadara kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh