nabi masjidih ziyaara

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti - yallak nagaynaa kee racmaa kaal tanay-masjid kee kaa kee kay diikoo kee kay kataysis ( abuu bakar kee qumar ) diikoh ziyaara.

Mu tummabul nee yanfaqeh