Yalli meqe rabbiiy meqemikkalihim moggola

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Taban haytoh cadiisiy Yalli meqe rabbiiy meqemikkalihim moggolamat yaabah iyya

Mu tummabul nee yanfaqeh