Salat muxxo

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Salat muxxo kee salat makadoy salat shurutuy salatak raq sinnih tani kee salat sinaa mak bayisah tanimi

Mu tummabul nee yanfaqeh