Yallih nabnaakee, kay xiqtoy toy dudda leh iyya, kullii mil. usug zul mit abeh yan waaso

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

labaatannaa kee farey haytoh cadiisih, sharci, ar baqiin cadiisik, usug edde yaabam, yallih nab naa kee kay xiqtoy dudda leh iyyaay, kay say tunaanat yaabah iyya.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub