Saynumih caddo islaaminnay wohuk dumal

Ux weeloosiyya

Saynum islaminnak dumal geyak sugteh tan gidbaabinitte celalliyoh :nuwwih tet aagaquk sugen, nagrat tet haak masuginnon, .islaminna temeteek gamadal too gidbaa binitte tet amok kalteh. jaamillil waak sugte cakkette teetih daabisseh.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub