Tu warsitah yan numul sumaq yan, yangadde numul xiiba tan

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

arbaqiin cadiisik 33haytoh cadiisi:itta weemara elle kuranannih madqat yaaba cadiis kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh