yallih cabsu

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

yalli isi naqoosah leh yan cabsih muxxo, kaynaqoosa abenzanbik nummah kaal gaceenik kaycabsuh qaagitak, tukaat asgallewaak kaal weqweqsimak, tamannah abeenik ken zambitte faxeh gide takkeway keenih cabah yalli.

Mu tummabul nee yanfaqeh