qunxa nifaaqh kee kay nowqitte

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

qunxa nifaaqha kak yaanam munafiqhih yan mari abak yen taaamak tu numul geytimtaam imaan qhalbil kaak anuk, tanifaaqha num islaminnak mayayyaqammay imaan kaak boolaasah, yemeggek kaxxa nifaaqhal num culsa

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub