kaxxa shirkii kee kay nowqitte

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

nabah yan shirki numuk taama amoh baysaah islam diinik kaa yayyaaqeeh , girah addal kaa waarisa, tama danbi yalli cabe waa danbi kaal gaceenih akke waytek

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub