kaxxa nifaaqh kee kay nowqitte

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

nabah yan nifaaqha kak yaanam irok islaminna iffoysaanah kufrinna qellisaanama, usuk islam diinik amollih sinam yayyaqeeh , girak aakir aracal sinam culusa, usuk mango qaynatah yan

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub