qibaadat yallat agle haa mara

Ux weeloosiyya

Aban qibaadat yallat agle (shirki ) haah yan marat yabta mucaadaray qafara afat tani kinni, tama mucaadara towciid al uluuhiyyah adda^faknuu kee mushrikiin yallat haytah tan shirkit adda^faknu luk yabta.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub