safarat yan num koreenah addat salat abaamih cukmi

Ux weeloosiyya

tamah safarat yan num baabur addat salaatam maay duddaah axcuk esseren esserol shek macammad cusen abe gacsa kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh