salat kee wadu elle aban gurra

Ux weeloosiyya

salat kee wadu elle aban gurra kinni tama darsi edde yaabamaay muslimti salat kaak yamquh wadu yaymaaqem meqeeh wohuuk lakat salaatat cula waqdi kaadu salat yaymaaqem meqe

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh