Tafsiir suurat luqhmaan (11-16)

Tafsiir suurat luqhmaan (11-16)

Ux weeloosiyya

suurat luqhmaan tafsiiriy qafar afat yanik nammay hattoh exxay 11hattoh aayataak 16hattoh aayat fanah yani kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh