Tafsiir suurat an-namli (61-76)

Tafsiir suurat an-namli (61-76)

Ux weeloosiyya

suurat an-namli tafsiiriy qafar afat yanik malcin hattoh exxay 61hattoh aayataak 76hattoh aayat fanah yani kinni tamah

Mu tummabul nee yanfaqeh