Tafsiir suurat ashuqaraa (159-172)

Tafsiir suurat ashuqaraa (159-172)

Ux weeloosiyya

suurat ashuqara tafsiiriy qafar afat yanik taban hattoh exxay159hattoh aayataak 172hattoh aayat fanah yani kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh