Tafsiir suuratul muuminuun (071-089)

Tafsiir suuratul muuminuun (071-089)

Ux weeloosiyya

suuratul muuminuun tafsiiriy qafar afat yanin lacey hattoh exxay 71hattoh aayataak 89hattoh aayat fanah yani kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh