Tafsiir suuratul anbiyaa (090-101)

Tafsiir suuratul anbiyaa (090-101)

Ux weeloosiyya

suuratul anbiyaa tafsiiriy qafar afat yanik sagal hattoh exxay 90hattoh aayataak 101hattoh aayat fanah yani kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh