Tafsiir suuratu maryam (47-64)

Tafsiir suuratu maryam (47-64)

Ux weeloosiyya

suuratu maryam tafsiiriy qafar afat yanik konoy hattoh exxay 47hattoh aayataak 64hattoh aayat fanah yani kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh