Tafsiir suuratu maryam (64-76)

Tafsiir suuratu maryam (64-76)

Ux weeloosiyya

suuratu maryam tafsiiriy qafar afat yanik lacey hattoh exxay 64hattoh aayataak 76hattoh aayat fanah yani kinni tamah.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh