yallal jannat esseritaanaah girak kaa maganitaanama

yallal jannat esseritaanaah girak kaa maganitaanama

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak konoy hattoh darsi kinni tamah.

Download

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh