kaxxa galto elle temeete maxcoocaa kee abtoota

kaxxa galto elle temeete maxcoocaa kee abtoota

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak taban hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub