Salat elle aben aracal daffeyaanaah yalla cusak gersi salat qambaalaanama

Salat elle aben aracal daffeyaanaah yalla cusak gersi salat qambaalaanama

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee konoy hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: