Bar xiinik salaatah uguteeh isi barra edde uguse numu ajrik leemi

Bar xiinik salaatah uguteeh isi barra edde uguse numu ajrik leemi

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee malcin hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani: