Bar salat abam niyaateeh xin kak yeyse numu

Bar salat abam niyaateeh xin kak yeyse numu

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak labaatannaa kee bacar hattoh darsi kinni tamah.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh