fatri alsak laca ayro soomaanama -43

fatri alsak laca ayro soomaanama -43

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee sidoc hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub