qaalimti galtoo kee muxxo -49

qaalimti galtoo kee muxxo -49

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak morootom kee sagal hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

Raceenaani:

qilmi ludditte: