qawrat kee arraaba dacrisaanama -56

qawrat kee arraaba dacrisaanama -56

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak kontom kee lacey hattoh darsi kinni tamah.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh