Caacay yamaate waqdi aban doqa -25

Caacay yamaate waqdi aban doqa -25

Ux weeloosiyya

tah qafar afat tanbulle kutbeh adda^fakni kak yekkeh yan " muslimti manol yaaxigeenim faxximtaah abaanam faxximta doqaaqi " kinni.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh